Lees pagina voor

LEADER Rijk van Nijmegen Maas en Waal van start

2 april 2024

In de periode 2024-2027 is er ruim € 1,2 miljoen beschikbaar voor initiatieven van inwoners en ondernemers uit de regio Rijk van Nijmegen Maas en Waal. Dit geld is afkomstig van de Europese Unie, de provincie Gelderland en de 6 deelnemende gemeenten binnen onze regio. Heeft u een interessant project? Wellicht is er subsidie beschikbaar.

Voor welke projecten?

Uw project komt in aanmerking voor een subsidie als het bijdraagt aan een van deze drie doelen:

  1. Leefbare veerkrachtige dorpen
  2. Een groene regio met veel biodiversiteit
  3. Een sterke lokale (vrijetijds)economie.

De deelnemende gemeenten binnen deze subsidieregeling zijn Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen. Ook is het Waterschap Rivierenland aangehaakt bij projecten die bijdragen aan het Waterbeheerplan 2022-2027. Alleen inwoners uit deze gemeenten kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Bekijk de informatie over het indienen van subsidie.

Lokale Actie Groep

De ideeën en projecten van inwoners en ondernemers worden beoordeeld door een Lokale Actie Groep, zij bekijken de ingediende ideeën. De LAG bestaat uit 15 personen.

Bekijk de informatie over de LAG.

Doet u mee?

Wij zijn benieuwd naar de projecten die voortkomen uit deze subsidie. Meer weten? Neem gerust contact op!