Lees pagina voor

Toegankelijkheid

De Leader organisatie vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op deze website makkelijk kan gebruiken, bekijken en vinden. In de toegankelijkheidsverklaring staat in hoeverre deze website aan de toegankelijkheidseisen voldoet.

De LEADER organisatie wordt (technisch) ondersteund door de Werkorganisatie Druten Wijchen. De werkorganisatie Druten Wijchen is ook de penvoerder namens de Lokale Actiegroep Leader Rijk van Nijmegen Maas en Waal.

Verklaring van Werkorganisatie Druten Wijchen

Status toegankelijkheid http://www.leaderrijkvannijmegenmaasenwaal.nl (Deze link gaat naar een externe website)

Werkorganisatie Druten-Wijchen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is:

Voldoet gedeeltelijk

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring. Deze is voor het laatst is bijgewerkt op 3-4-2024.

Ga naar de toegankelijkheidsverklaring:

Onderbouwing toereikend

Logius heeft vastgesteld dat de onderbouwing voldoet aan alle controlekenmerken.