Lees pagina voor

Subsidie aanvragen

Eén inwoner kan geen subsidie aanvragen. Om subsidie te kunnen aanvragen, moet u een rechtspersoon zijn. Dit houdt in dat alleen een stichting, vereniging en/of een onderneming een aanvraag kan indienen. Ook rechtspersonen die samenwerken kunnen een aanvraag indienen.

U kunt subsidie aanvragen voor twee soorten projecten:

  1. Haalbaarheidsonderzoek: uw project is zo nieuw dat u niet zeker weet of het wel haalbaar is. Dan kunt u een haalbaarheidsonderzoek laten doen. U krijgt maximaal de helft van het onderzoek vergoed, maar niet meer dan € 25.000.
  2. Uitvoering projecten: ook hier krijgt u maximaal de helft van de kosten vergoed, met een maximum van € 80.000. Het gaat hier om projecten van waarvan minimaal € 30.000 van de kosten voor subsidie in aanmerking komt. Daarbij moet u denken aan kosten van materialen, maar ook de kosten van vrijwilligers horen daarbij.

Let op: Heeft u een subsidie gekregen voor een haalbaarheidsonderzoek? Dan kunt u ook een subsidie aanvragen voor de uitvoering van het project.

Projecten die voor LEADER-steun in aanmerking komen voldoen aan de volgende criteria:

Hoe gaat het aanvragen van subsidie in zijn werk?

Stap 1:

Uw idee voldoet volgens u aan de doelen van de LOS en de criteria hierboven?
Dan neemt u contact op met LEADER-coördinator Jolanda Kemna via coordinator@leaderrvnmw.nl of 06 13443166. Zij kijkt of het plan past bij de LOS.

Past uw plan? Dan mag u het plan pitchen bij de Lokale Actiegroep (LAG). In de LAG zitten inwoners van de 6 deelnemende gemeenten, ambtenaren en bestuurders en belangenorganisaties van boeren en natuur. In 10 minuten vertelt u de LAG enthousiast waarom uw project bijzonder is en subsidie verdient. U krijgt van de LAG een schriftelijk advies met tips en aandachtspunten om het projectidee uit te werken tot een kansrijke subsidieaanvraag.

Stap 2:

U gaat voortvarend aan de slag met de subsidieaanvraag. Bij de aanvraag hoort een aantal verplichte bijlagen zoals een uitgewerkt projectplan. De begroting in het projectplan is onderbouwd met een offerte en een verklaring dat de gemeente meebetaalt. U dient de aanvraag in bij het subsidieloket van de provincie. De provincie controleert of alles klopt volgens de EU.

Stap 3:

Daarna gaat de aanvraag terug naar de LAG. De leden van de groep geven het plan punten op een scoreformulier. Haalt u een voldoende op uw rapport? Dan neemt de LAG een positief besluit. Gefeliciteerd! Het project kan doorgaan. De provincie zorgt voor het uitbetalen van de subsidie.

Stap 4:

De LAG stuurt het besluit en het scorerapport naar de provincie. De rest –administratie en financiën- regelt u met de provincie.