Lees pagina voor

Wat is LEADER?

LEADER is de afkorting van Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale. In gewoon Nederlands: samenwerking voor plattelandsontwikkeling. LEADER is een Europees subsidieprogramma voor de leefbaarheid van het platteland. Projecten die bijdragen aan leefbare dorpen en een gezond platteland kunnen een bijdrage vragen.

In Nederland zijn 27 Leadergebieden, waarvan 6 in de provincie Gelderland. Sinds eind 2023 hoort daar ook de regio Rijk van Nijmegen Maas en Waal bij. In de periode 2024-2027 is er ruim € 1,2 miljoen beschikbaar voor initiatieven van inwoners en ondernemers uit de regio. Het geld komt niet alleen van de Europese Unie. Ook de provincie Gelderland en de 6 deelnemende gemeenten in onze regio betalen mee.

Welke projecten komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet uw project bijdragen aan de volgende 3 doelen:

  1. Leefbare, veerkrachtige dorpen
  2. Een groene regio met veel biodiversiteit
  3. Een sterke lokale (vrijetijds)economie

De 3 doelen vindt u uitgebreid in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van de regio. Waar kunt u bij deze doelen zoal aan denken? Een paar voorbeelden uit andere LEADER-gebieden: een nieuwe bestemming voor een dorpskerk, een dorpsmoestuin, maar ook een project dat een historische gebeurtenis in beeld brengt. Projecten die duurzaam zijn en goed zijn voor het klimaat hebben een streepje voor.

Bekijk de Lokale Ontwikkelingsstrategie (PDF, 1.7 MB) voor alle details.