Lees pagina voor

Het LEADER-gebied

De deelnemende gemeenten binnen deze subsidieregeling zijn Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen. Inwoners en organisaties uit deze gemeenten kunnen een subsidieaanvraag indienen. Als het om projecten gaat die met water te maken hebben, doet ook Waterschap Rivierenland mee.

Kern Wijchen uitgesloten

De kern Wijchen mag niet meedoen aan de regeling. Dat komt omdat de regeling bedoeld is voor het platteland en kernen met minder dan 30.000 inwoners. Maar er is een uitzondering: heeft een plan in de kern Wijchen iets met de relatie tussen stad en platteland? Dan kan het initiatief wel LEADER-subsidie krijgen.

Kaart deelnemende gemeenten

Op onderstaand kaartje ziet u welke gemeenten deel uitmaken van het LEADER-gebied Rijk van Nijmegen Maas en Waal.

Kaart van de deelnemende gebieden binnen de subsidieregeling: West Maas en Waal, Druten, Wijchen, Beuningen, Heumen, Berg en Dal en Waterschap Rivierenland.
Kaart van de deelnemende gebieden binnen de subsidieregeling: West Maas en Waal, Druten, Wijchen, Beuningen, Heumen, Berg en Dal en Waterschap Rivierenland.