Lees pagina voor

Samenstelling Lokale Actie Groep (LAG)

De ideeën en projecten van inwoners en ondernemers worden beoordeeld door een Lokale Actie Groep (LAG). De leden van de LAG bekijken of de ingediende ideeën passen binnen de kaders van de Lokale Ontwikkelstrategie 2023-2027.

De LAG bestaat uit 15 personen waarvan:

Hieronder ziet u de huidige samenstelling van de LAG.